Údržba ochranných pásem nadzemních vedení:

  • provádění, obnova a údržba průseků v ochranných pásmech přenosových soustav NN, VN a VVN
  • čištění stožárových míst
  • kácení a lesní prořezávky
  • rizikové kácení pomocí horolezecké techniky

Rekultivace a dalšími činnostmi v oblasti zeleně jsou:

  • likvidace a odstraňování nevhodných dřevin a náletů
  • probírka břehových porostů
  • likvidace porostu křídlatky a bolševníku
  • seče a údržba travnatých porostů
  • zakládání okrasné zeleně a terénní úpravy

Zavedeným systémem ISO 9001 a ISO 14001 zaručujeme nejenom požadovanou kvalitu prací, ale hlavně ohleduplnost k životnímu prostředí, šetření práv vlastníků pozemků a respektování oprávněných zájmů orgánů ochrany přírody.