2016

 • V441 – sanace šroubových spojů s tmelením I. Etapa – investor VALDMAN s.r.o. (realizace 2016)
 • V412 – nátěr ocelových konstrukcí třívrstvým ONS III. Etapa – investor ČEPS Invest, a.s. (realizace 2014–2016)
 • V475/6 – sanace šroubových spojů s tmelením I. Etapa – investor ČEPS Invest, a.s. (realizace 2016–2021)
 • TR Chrást – nátěr POK třívrstvým ONS + sanace šroubových spojů ATMOFIX – investor ENERGISTAV s.r.o. (realizace 2016–2017)
 • TR Vítkov – nátěr ocelovích konstrukcí T 201 třívrstvým ONS – investor ČEPS Invest, a.s. (realizace 2016)
 • TR Chotějovice – nátěr HOK + POK třívrstvým ONS – investor ČEPS Invest, a.s. (realizace 2016)
 • V201 – nátěr ocelových konstrukcí dvouvrstvým ONS I. Etapa – investor ČEPS Invest, a.s. (realizace 2016–2017)
 • V468 – sanace šroubových spojů s tmelením – investor ČEPS Invest, a.s. (realizace 2016)
 • V469 – sanace šroubových spojů s tmelením – investor ČEPS Invest, a.s. (realizace 2016)
 • V465/6 – nátěr ocelových konstrukcí – investor ČEPS Invest, a.s. (realizace 2016)
 • V465/6 – nátěr výstražného leteckého značení lokalita EPRU – investor ČEPS Invest, a.s. (realizace 2016)
 • V474 – sanace šroubových spojů s tmelením dokončení Etapy z roku 2015 – investor ČEPS Invest, a.s. (realizace 2016)

2015

 • V441/442 – sanace šroubových spojů s tmelením II. Etapa – investor ČEPS Invest, a.s. ( realizace 2015 )
 • V412 – nátěr ocelových konstrukcí třívrstvým ONS II. Etapa – investor ČEPS Invest, a.s. ( realizace 2015 )
 • V474 – sanace šroubových spojů s tmelením I. Etapa – investor ČEPS Invest, a.s. ( realizace 2015 )
 • TR Řeporyje – nátěr HOK + POK třívrstvým ONS + sanace šroubových spojů ATMOFIX – investor ČEPS Invest, a.s. ( realizace 2013-2015 )
 • V1346/1347 – nátěr ocelových konstrukcí včetně výměny systémového a bezpečnostního značení – investor ČEPS Invest, a.s.

2014

 • TR Vítkov – nátěr HOK + POK třívrstvým ONS – investor ČEPS Invest, a.s. ( realizace 2013-2014 )
 • V1344/45 – nátěr + sanace spojů ocelových konstrukcí třívrstvým ONS – investor ČEPS Invest, a.s.   ( realizace 2013-2014 )
 • V441/442 – sanace šroubových spojů s tmelením – investor ČEPS Invest, a.s. ( realizace 2014-2015 )
 • V412 – nátěr ocelových konstrukcí třívrstvým ONS – investor ČEPS Invest, a.s. ( realizace 2014-2016 )
 • TR Bezděčín – nátěr HOK R245 kV – investor ČEPS Invest, a.s.
 • TR Řeporyje – nátěr HOK + POK třívrstvým ONS + sanace šroubových spojů ATMOFIX – investor ČEPS Invest, a.s. ( realizace 2013-2015 )
 • TR Prosenice – nátěr HOK + POK dvouvrstvým ONS – investor ASE, s.r.o.

2013

 • TR Vítkov – nátěr HOK + POK třívrstvým ONS – investor ČEPS Invest, a.s. ( realizace 2013-2014 )
 • V1344/45 – nátěr + sanace spojů ocelových konstrukcí třívrstvým ONS – investor ČEPS Invest, a.s.     ( realizace 2013-2014 )
 • V225/226 – nátěr ocelových konstrukcí třívrstvým ONS – investor ČEPS Invest, a.s. ( realizace 2013-2014 )
 • TR Řeporyje – nátěr HOK + POK třívrstvým ONS + sanace šroubových spojů ATMOFIX  – investor ČEPS Invest, a.s. ( realizace 2013-2015 )

2012

 • TR Hradec – nátěr HOK třívrstvým ONS – investor ČEPS, a.s.
 • V 461/462 – nátěr ocelových konstrukcí třívrstvým ONS – investor ČEPS Invest, a.s.
 • V 412/420 – nátěr ocelových konstrukcí třívrstvým ONS – investor ČEPS Invest, a.s.

2011

 • V 1271/1272/1273 – nátěr ocelových konstrukcí třívrstvým ONS – investor ČEZ Distribuce, a.s.
 • V 480 – nátěr ocelových konstrukcí dvouvrstvým ONS – investor Josef Doležal
 • V 415 – sanace šroubových spojů ATMOFIX – třívrstvým ONS + tmelem – investor ČEPS, a.s.
 • V 210 – nátěr ocelových konstrukcí třívrstvým ONS – investor ČEPS, a.s.

2010

 • Ocelokolna – nátěr jednovrstvým ONS – investor ČEZ Distribuce, a.s.
 • V 1258/1259 – nátěr ocelových konstrukcí třívrstvým ONS – investor ČEZ Distribuce, a.s.
 • V 1217/1218 – nátěr ocelových konstrukcí třívrstvým ONS – investor ČEZ Distribuce, a.s.
 • TR Hradec – nátěr HOK + POK třívrstvým ONS – investor ČEPS, a.s.
 • V 325/398 – nátěr ocelových konstrukcí třívrstvým ONS – investor ČEZ Distribuce, a.s.
 • V 411 – nátěr ocelových konstrukcí dvouvrstvým a třívrstvým ONS + sanace šroubových spojů ATMOFIX – třívrstvým ONS + tmelem – investor ČEPS, a.s.
 • TR Přeštice – zkoušky nátěrů HOK + POK třívrstvým ONS – investor ČEPS, a.s.
 • TR Výškov – nátěr HOK + POK dvouvrstvým ONS – investor SAG EMG a.s.
 • V 475/6 – sanace šroubových spojů ATMOFIX – třívrstvým ONS + tmelem – investor ČEPS, a.s.
 • V 410/411 – – nátěr ocelových konstrukcí třívrstvým ONS – investor ČEPS, a.s.
 • V 204 –  nátěr ocelových konstrukcí třívrstvým ONS – investor ČEPS, a.s.

2009 

 • TR Vítkov – nátěr HOK + POK třívrstvým ONS – investor SAG EMG a.s.
 • V 475/6 – sanace šroubových spojů ATMOFIX – třívrstvým ONS + tmelem – investor Roman Kamenský
 • V 453 – nátěr ocelových konstrukcí třívrstvým ONS – investor ČEPS, a.s.
 • V 415 – nátěr ocelových konstrukcí dvouvrstvým ONS – investor ČEPS, a.s.
 • V 414/475/476 – sanace šroubových spojů ATMOFIX – třívrstvým ONS + tmelem – investor ČEPS, a.s.

2008

 • V 216 – nátěr ocelových konstrukcí třívrstvým ONS – investor ČEPS, a.s.
 • TR Výškov – nátěr HOK + POK třívrstvým ONS – investor SAG EMG a.s.
 • V 475/6 – sanace šroubových spojů ATMOFIX – třívrstvým ONS + tmelem – investor ČEPS, a.s.
 • TR Hradec – nátěr HOK + POK dvouvrstvým ONS – investor ČEPS, a.s.
 • Most linie – nátěr ocelových konstrukcí třívrstvým ONS – investor REKS Plzeň s.r.o.

2007

 • V 465/6 – nátěr ocelových konstrukcí třívrstvým ONS – investor ČEPS, a.s.
 • V 431 – sanace šroubových spojů ATMOFIX – třívrstvým ONS + tmelem – investor ČEPS, a.s.
 • V 420 – nátěr ocelových konstrukcí třívrstvým ONS – investor ČEPS, a.s.
 • V 210, V 430, V 432, V 441 – sanace šroubových spojů ATMOFIX – třívrstvým ONS + tmelem – investor ČEPS, a.s.
 • V 411 – nátěr ocelových konstrukcí třívrstvým ONS – investor Elektrotrans, a.s.

2006

 • V 441 – sanace šroubových spojů ATMOFIX – třívrstvým ONS + tmelem – investor ČEPS, a.s.
 • V 470 – sanace šroubových spojů ATMOFIX – třívrstvým ONS + tmelem – investor EMRITER, v.o.s.
 • V 110 – nátěr ocelových konstrukcí třívrstvým ONS – investor ČEZ Distribuce, a.s.
 • V 107/8 – nátěr ocelových konstrukcí dvouvrstvým ONS Unicout  – investor EGE, spol. s r.o.
 • V 211 – nátěr ocelových konstrukcí třívrstvým ONS – investor FEIDAL ČR, s.r.o.
 • V 475/6 – sanace šroubových spojů ATMOFIX – třívrstvým ONS + tmelem – investor ČEPS, a.s.
 • TR 110/22 kV – nátěr HOK + POK třívrstvým ONS – investor EGE, spol. s r.o.
 • V 209 – nátěr ocelových konstrukcí třívrstvým ONS – investor Josef Doležal

2005

 • V 433 – sanace šroubových spojů ATMOFIX – třívrstvým ONS + tmelem – investor ČEPS, a.s.
 • TR Neznášov – sanace šroubových spojů ATMOFIX – třívrstvým ONS + tmelem a nátěr HOK + POK třívrstvým ONS – investor FEIDAL ČR, s.r.o.
 • V 445/6, V 463/4, V 468, V 469 – sanace šroubových spojů ATMOFIX – třívrstvým ONS + tmelem – investor ČEPS, a.s.
 • V 011/012 – nátěr ocelových konstrukcí třívrstvým ONS – investor ČEPS, a.s.
 • V 201 – nátěr ocelových konstrukcí třívrstvým ONS – investor ČEPS, a.s.
 • V 410 – nátěr ocelových konstrukcí třívrstvým ONS – investor ČEPS, a.s.
 • V 469 – nátěr ocelových konstrukcí třívrstvým ONS – investor ČEPS, a.s.
 • V 474, V 475/6 – sanace šroubových spojů ATMOFIX – třívrstvým ONS + tmelem – investor ČEPS, a.s.
 • TR Hradec – nátěr HOK + POK třívrstvým ONS – investor EGE, spol. s r.o.
 • TR Výškov – nátěr HOK + POK dvouvrstvým ONS – investor EGE, spol. s r.o.

2004

 • V 155/158 – nátěr ocelových konstrukcí dvouvrstvým ONS – investor SČE, a.s.
 • V 1344/1345 – nátěr ocelových konstrukcí třívrstvým ONS – investor ČEPS, a.s.
 • V 450 – sanace šroubových spojů ATMOFIX – třívrstvým ONS + tmelem – investor ČEPS, a.s.
 • V 441/2 a V 442 – sanace šroubových spojů ATMOFIX – třívrstvým ONS + tmelem – investor ČEPS, a.s.

2002

 • V 410/411 – nátěr ocelových konstrukcí třívrstvým ONS – investor ČEPS, a.s.
 • V225/226 nátěr ocelových konstrukcí třívrstvým ONS – investor ČEPS, a.s.
 • TR Babylon – nátěr HOK + POK třívrstvým ONS – investor ČEPS, a.s.
 • V 921/926, V 922/923, V 924/925 – nátěr ocelových konstrukcí třívrstvým ONS – investor ČEPS, a.s.
 • V 226 – nátěr ocelových konstrukcí třívrstvým ONS – investor ČEPS, a.s.
 • V 467 – nátěr ocelových konstrukcí třívrstvým ONS – investor ČEPS, a.s.
 • V 432 – sanace šroubových spojů ATMOFIX – třívrstvým ONS + tmelem – investor ČEPS, a.s.

2001

 • RZ 110/22 kV  Plzeň – nátěr ocelových konstrukcí dvouvrstvým ONS – investor EMG ENERGO s.r.o.
 • V 982/3 – nátěr ocelových konstrukcí třívrstvým ONS – investor EMG ENERGO s.r.o.
 • R 110 kV Toužim – nátěr ocelových konstrukcí dvouvrstvým ONS – investor EMG ENERGO s.r.o.
 • V 433/474 sanace šroubových spojů ATMOFIX – třívrstvým ONS + tmelem – investor ČEPS, a.s.
 • V 9001 – stabilizace nátěru ocelových konstrukcí – investor ČEPS, a.s.

2000

 • V 1549/50 – TR Noviny – TR Hrádek nátěr HOK + POK dvouvrstvým ONS – investor ČEZ, a.s.
 • TR Bezděčín – nátěr HOK + POK třívrstvým ONS – investor ČEPS, a.s.
 • V 410/411 – nátěr ocelových konstrukcí třívrstvým ONS – investor ČEPS, a.s.
 • TR Vítkov – nátěr HOK + POK dvouvrstvým ONS – investor ČEPS, a.s.

1999

 • V 441 – nátěr ocelových konstrukcí třívrstvým ONS – investor ČEPS, a.s.
 • V 365/66 – Jeřmanice – Bezděčín – nátěr ocelových konstrukcí dvouvrstvým ONS – investor ČEZ Distribuce, a.s.
 • V 410 – nátěr ocelových konstrukcí třívrstvým ONS – investor ČEPS, a.s.
 • TR Hradec – nátěr HOK + POK třívrstvým ONS – investor ČEPS, a.s.
 • V 441/442 – nátěr ocelových konstrukcí třívrstvým ONS – investor ČEPS, a.s.
 • TR Vítkov – nátěr HOK + POK dvouvrstvým ONS – investor ČEPS, a.s.