Firma REN company spol. s r. o. se specializuje na výškové práce v oboru povrchové ochrany materiálů.

Mezi její největší zákazníky historicky patří ČEPS, a. s., a společnosti skupiny ČEZ, a. s., pro které společnost REN provádí povrchové ochrany ocelových a betonových konstrukcí, například stožárů vn a vvn, betonových patek stožárů nebo jímek trafo stání v rozvodnách.

Provádí také úpravu fasád budov či interiérů velkých hal. Naší výhodou při provádění povrchových ochran ve výškách je, že můžeme pracovat v místech, kde nelze použít lešení. Pro tyto případy využíváme horolezecké techniky.

Antikorozní ochrana konstrukcí (OCEL, ATMOFIX, POZINK)

Pro navržení optimální povrchové ochrany je nutné znát a vyhodnotit následující ukazatele:

 • z jakého materiálu je konstrukce vyrobena včetně tvaru konstrukce
 • zda jsou k dispozici konstrukční výkresy – případně projektová dokumentace
 • kdy, jak a čím byla dříve konstrukce ošetřována (druh a stáří nátěrového systému)
 • k jakému účelu konstrukce slouží a v jakém prostředí je případně bude umístěna
 • zatížení konstrukce (tepelné, chemické, mechanické)
 • požadovanou životnost ochranného nátěrového systému
 • výměru konstrukcí

Sami ověřujeme:

 • zda konstrukce případně výkresová dokumentace souhlasí se skutečným stavem
 • prostředí a zatížení konstrukce
 • jak byla dosud ošetřována

Po shromáždění všech uvedených podkladů a jejich vyhodnocení navrhneme zákazníkovi technologii aplikace ONS včetně druhu nátěrového systému, které jsou v souladu s technickými normami a požadavky zákazníka.

Na přání zákazníka zajišťujeme

 • monitorování nátěrových systémů v záruční době nedestruktivními zkouškami