Firma REN company spol. s r. o. vznikla v roce 1995. Od té doby patří k nejvýznamnějším dodavatelům povrchové ochrany ocelových a betonových konstrukcí v oblasti energetiky. Prioritou je docílení vysoké kvality povrchové ochrany konstrukcí. Dokladem je získaný certifikát systému řízení jakosti ISO 9001.

Certifikace ISO 9001 zaručuje realizaci zakázek dle zásad běžných v EU. Zákazník má záruku, že jsou dodržovány navržené technologické a kontrolní postupy, aplikovány stanovené nátěrové a sanační systémy a jsou splněny požadavky relevantních zákonů. Zákazník tak bude moci omezit svojí kontrolu nad danou zakázkou, neboť máme zavedený vlastní, důkladný systém kontrol, který pravidelně ověřuje certifikační organizace.

Uvědomujeme si, že naše činnost může mít vliv na životní prostředí. Odpovědnost a šetrnost přístupu k životnímu prostředí dokládáme vyhlášenou politikou v ochraně životního prostředí na základě získaného certifikátu dle ISO 14001.

V případě Vašeho zájmu jsme připraveni osobně se prezentovat.