Firma REN company spol. s r. o. v úzké návaznosti na antikorozní ochranu ocelových konstrukcí a sanaci betonových povrchů zajišťuje také předúpravu povrchů pomocí tryskání. Tryskání povrchů provádíme pomocí TORBO systému (abrazivní složka s vodním paprskem), nebo suchým pískováním.

Každá z těchto metod má své výhody i nevýhody. TORBO systém snižuje prašnost až o 90%. Pískování nevyžaduje přidávání inhibitorů jako ochranu před bleskovou korozí.