Co předchází samotnému vrtání studny?

V první řadě musí místo budoucí studny navštívit hydrogeolog a proutkař. V Ústeckém kraji spolupracujeme s hydrogeologem RNDr. Zdeňkem Bejšovcem (email: zbejsovec@seznam.cz, tel: +420 723 502 756) jehož služby můžete samozřejmě využít.

Hydrogeolog musí rozhodnout o nejvhodnějším umístění studny, zjistí skladbu podloží a hloubku pramenu a jeho vydatnost. Posudek, který dostanete, musíte doložit stavebnímu úřadu k vydání povolení společně s projektem studny. Stavební úřad bude posuzovat, zda stavba vaší studny neohrozí studny v okolní a kvalitu vody v nich.