Fasádní zateplovací systém MultiTherm je kontaktní zateplovací systém, prováděný z venkovní strany konstrukce a je určen pro dodatečné zateplení fasád nejen stávajících objektů, ale i nových staveb.